[ MENU DODATKOWE ]Biuro Płac

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-67-15
Kierownik Działu Kadr i Płac-Koordynator Biura Pła: mgr Aneta Popiołek, Kierownik Działu Kadr i Płac
tel. 81-445-67-15
e-mail: aneta.popiolek@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pracownicy