[ MENU DODATKOWE ]Zakład Matematyki

20-061 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-29
e-mail: andrzej.kornacki@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Andrzej Kornacki, profesor uczelni dydaktyczny
tel. 81-531-96-29
e-mail: andrzej.kornacki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Asystenci