[ MENU DODATKOWE ]Zakład Statystyki Matematycznej

20-612 Lublin ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-33
e-mail: zofia.hanusz@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Zofia Hanusz, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-96-33
e-mail: zofia.hanusz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy