[ MENU DODATKOWE ]Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, profesor zwyczajny
tel. 81-531-97-56
e-mail: krzysztof.golacki@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy