[ MENU DODATKOWE ]


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

« wstecz

                                         

                                            Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

20 -612 Lublin ul. Głęboka 31

 

Sekretariat SWFiS: pokój 309 A tel. 445 68 55

Pokój kierownika SWFiS: 309 B tel. 445 68 55

Pracownicy SWFiS: pokój 319 tel. 445 62 09

e-mail: swfis.zydek@up.lublin.pl

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką organizacyjna, dydaktyczną, wychowawczą, realizującą program wychowania fizycznego, sportu i turystyki w uczelni. Wychowanie fizyczne w programie nauczania jest przedmiotem obowiązkowym. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, a każdy semestr kończy ocena semestralna.