wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Tania książka

Tania książka

« wstecz

                                                   Cena egzemplarza  do 5,- zł 
 
 
Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych – B. Sawicka, 2000
Białka ostrej fazy u zwierząt – pod red. K. Kostro, 2003
Chemia ogólna z elementami chemii nieorganicznej  – I. Jackowska, J. Piotrowski, 2000
Chemia ogólna w zadaniach dla studentów uczelni rolniczych – M. Bojanowska, 2007
Choroby zakaźne zwierząt. Cz.III – Choroby trzody chlewnej z element. zoonoz – Z. Gliński, K. Kostro, 2004
 Ćwiczenia z toksykologii żywności – J. Truchliński, 2001
Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb – S. Baran, 1996
Działy wybrane układu zasilania silników spalinowych – E. Krasowski, 1999
Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa – W. Oktaba, 1998
Enzymy amylolityczne i inne hydrolazy o-glikozydowe – B. Achremowicz, 2000
Epidemiologia weterynaryjna – Z. Gliński i inni, 2002
Higiena środowiska zwierząt hodowlanych. Wybrane zagadnienia. – L. Tymczyna  i inni, 2003
Informatyka. Przewodnik do ćwiczeń z informatyki – M. Wesołowska –Janczarek, 1996
Język rosyjski. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów wydz. Zootechnicznego. Wyd. II – A.Baran, 1999
Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej  i zwierzęcej – Z. Siarkowski, A. Marczuk, 2002 r.
Leśnictwo  – L. Drozd, 2000
Litosfera i jej ochrona – M. Misztal, 2003
Marketing mix w przedsiębiorstwie – A. Baruk, 2001
Maszynoznawstwo ogrodnicze – H. Bichta, 1999
Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion – J. Grochowicz, 1994
Maszyny i urządzenia transportowe. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów specjalności  technika rolnicza. – Z. Burski, 2001
Mechanizacja produkcji zwierzęcej – A. Kwieciński, 1999
Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie – W. Oktaba, 2000
Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska – J. Merkisz,  W. Piekarski,  T. Słowik, 2005
Napędy hydrauliczne, pneumatyczne i sterowanie – E. Krasowski, 2000
Nawożenie roślin ogrodniczych – J. Nurzyński, 2008
Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb – S. Baran, 2000
Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia  – E. Bielińska, B. Futa, 2008
Ochrona zdrowia  zwierząt. Wybrane zagadnienia  - L. Saba, 2000
Ogólna uprawa roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń – M. Wesołowski (red.), 2007
Podstawowe problemy ochrony środowiska z elementami ekologii – M. Misztal, 1999
Podstawowe terminy z motoryzacji rolnictwa – H. Krasowska, 2000
Podstawy doradztwa w agrobiznesie gospodarstw rolniczych – Cz. Michałowski, 1998
Podstawy hodowli i produkcji zwierzęcej – B. Szostak, T. Gruszecki, 2004
Podstawy produkcji roślinnej. Przewodnik dla studentów Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt – M. Wesołowski, A. Woźniak, 2006
Podstawy rachunkowości – A. Jagiełło, 2000
Profesorowie Wydziału Rolniczego UMCS w latach 1944-1955 we wspomnieniach uczniów – F. Pawłowski, 1994
Przewodnik do ćwiczeń z biochemii z elementami biofizyki – J. Truchliński, 1998
Przewodnik do ćwiczeń z chemii analitycznej dla studentów wydziału zootechnicznego – R. Gąszczyk, 1998
Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności – B. Baraniak, 2005
Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej – K. Kowalczyk, 2006
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii – K. Gostkowska, 2012
Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych – Z. Michałojć, J. Nurzyński, 2006
Przewodnik do ćwiczeń z pojazdów rolniczych. Cz. I – W. Piekarski, 2000
Przewodniki do ćwiczeń z przetwórstwa zbożowo- młynarskiego – D. Dziki, J. Laskowski, 2004
Przewodnik do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin wyd. IV – M. Wilczek (red.), 2003
Roman Prawocheński – E. Sasimowski, 2006
Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy wyd. II – J. Filar, 2004
Składowanie produktów roślinnych – B. Achremowicz, 1999
Słownik angielsko-polski, polsko-angielski statystyki matematycznej i teorii eksperymentu – W. Oktaba, U. Bronowicka-Mielniczuk, J. Mielniczuk, 2004
Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia – Z. Hanusz, J. Tarasińska, 2006
Systemy komputerowe, symulacja, modelowanie w środkach transportu rolniczego – Z. Burski, E. Krasowski, 2000
Ślazowiec pensylwański. Uprawa i wykorzystanie – B. Styk, 2006
Tabele do ćwiczeń z użytkowania maszyn rolniczych wyd. V – E. Lorencowicz, 2004
Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla studentów ochrony środowiska wyd. III – M. Wójcik, W. Roszczenko, 2005
Uśmiech rośliny – K. Rudzka-Przychoda, 2003
Wstęp do teorii procesu produkcji w gospodarstwach rodzinnych – D. Niezgoda, 1996
Wybrane zagadnienia z fitopatologii wyd. III – D. Pięta, 2004
Wybrane zagadnienia z genetyki i hodowli owiec i kóz – M. Pięta, 1997
Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów – S. Baran, 1999
Wycena środowiska przyrodniczego – B. Kościk, 2000
Zadania z fizyki – S. Pietruszewski, 1996
Zarys agrotechniki roślin rolniczych – T. Kęsik, 1997
Zarys mechanizacji ogrodnictwa – F. Bieganowski, 1999
Zarys mikrobiologii rolniczej wyd. III – A. Szember, 2001
Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie – A. Baruk, 2002
Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej – E. Niedokos, 1995
Zbiór zadań z teorii maszyn i mechanizmów – Z. Rotter, 1996
Zbiór zadań ze statystyki matematycznej – M. Wesołowska – Janczarek, 2000
Zestawienie i ocena pracy rolniczych agregatów maszynowych – K. Tomaszewski, 1998
Zielnik Sokratesa – T. Chabrowski, 2005