WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Ryb i Biologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Leszek Guz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-50
e-mail: leszek.guz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pracownicy

    Profesorowie emerytowani