WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Ryb i Biologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani