wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-42
e-mail: wojciech.tanas@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tanaś, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-97-40
e-mail: wojciech.tanas@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pracownicy

    Profesorowie emerytowani