wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Towarzystwa naukowe

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ W LUBLINIE

[Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej]
 

ZARZĄD ODDZIAŁU W LUBLINIE

 ul. Głęboka 28, 20-612 LUBLIN

 

Prezes: Prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, profesor zwyczajny

e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl

Wiceprezes: Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański, profesor zwyczajny

e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl

Skarbnik: Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni

e-mail: artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl

Sekretarz: Dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni

e-mail: renata.rozylo@up.lublin.pl

Członek: Prof. dr hab. Sławomir Kocira, profesor zwyczajny

e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni

e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, profesor uczelni

e-mail: joanna.szyszlak@up.lublin.pl

  

 KONFERENCJE I SYMPOZJA

Międzynarodowe Sympozjum FMPMSA 2021

 LISTA CZŁONKÓW

1.     Prof. dr hab. Andrejko Dariusz

2.     Mgr inż. Batyra Henryk

3.     Dr hab. inż. Borusiewicz Andrzej

4.     Prof. dr hab. Bzowska Małgorzata

5.     Mgr inż. Caban Jacek

6.     Prof. dr hab. Dobrzański Bohdan

7.     Dr inż. Dudziak Agnieszka

8.     Prof. dr hab. Dziki Dariusz

9.     Dr inż. Figurski Jarosław

10.   Prof. dr hab. Gładyszewska Bożena

11.   Dr hab. inż. Głuski Tadeusz

12.   Dr hab. inż. Gugała Marek

13.   Dr hab. inż. Guz Tomasz

14.   Prof. dr hab. Hanusz Zofia

15.   Prof. dr hab. Horabik Józef

16.   Dr hab. inż. Juściński Sławomir

17.   Dr hab. inż. Kachel Magdalena, profesor uczelni

18.   Dr inż. Kapela Krzysztof

19.   Dr hab. inż. Kobus Zbigniew, profesor uczelni

20.   Prof. dr hab. inż. Kocira Sławomir, profesor uczelni

21.   Dr hab. inż. Koszel Milan

22.   Prof. dr hab. Kowalczuk Józef

23.   Dr inż. Kowalczyk-Juśko Alina

24.   Dr inż. hab. Kraszkiewicz Artur

25.   Mgr inż. Krawczuk Anna

26.   Dr hab. inż. Kulig Ryszard, profesor uczelni

27.   Dr hab. Kuna-Broniowska Izabela

28.   Dr hab. inż. Kuranc Andrzej

29.   Prof. dr hab. Kusińska Elżbieta

30.   Prof. dr hab. Kusz Andrzej

31.   Prof. dr hab. Lorencowicz Edmund

32.   Dr hab. inż. Łysiak Grzegorz, profesor uczelni

33.   Dr hab. inż. Maj Grzegorz, profesor uczelni

34.   Prof. dr hab. Marczuk Andrzej

35.   Dr inż. Marczuk Tomasz

36.   Dr hab. inż. Mazur Jacek

37.   Mgr inż. Milanowski Marek

38.   Dr inż. Misztal Wojciech

39.   Dr hab. inż. Nadulski Rafał, profesor uczelni

40.   Prof. dr hab. Niedziółka Ignacy

41.   Dr hab. inż. Oniszczuk Tomasz, profesor uczelni

42.   Dr inż. Ostroga Katarzyna

43.   Dr hab. inż. Parafiniuk Stanisław

44.   Dr inż. Pecyna Anna

45.   Prof. dr hab. Piekarski Wiesław

46.   Dr inż. Przywara Artur

47.   Dr hab. inż. Różyło Renata, profesor uczelni

48.   Dr hab. inż. Rychter Marcin

49.   Dr hab. inż. Rydzak Leszek, profesor uczelni

50.   Dr inż. Sikorska Anna

51.   Dr hab. inż. Skwarcz Jacek

52.   Prof. dr hab. inż. Sobczak Paweł

53.   Mgr inż. Sprawka Maciej

54.   Dr hab. inż. Starek Agnieszka, profesor uczelni

55.   Dr inż. Stępniewski Andrzej

56.   Dr hab. inż. Stoma Monika

57.   Prof. dr hab. Sujak Agnieszka

58.   Dr hab. Szmigielski Marek Andrzej

59.   Prof. dr hab. Szpryngiel Mieczysław

60.   Dr hab. inż. Szymanek Mariusz

61.   Dr hab. inż. Szyszlak-Bargłowicz Joanna, profesor uczelni

62.   Dr hab. inż. Ślaska-Grzywna Beata

63.   Prof. dr hab. Tanaś Wojciech

64.   Mgr inż. Tatarczak Jarosław

65.   Prof. dr hab. Tys Jerzy

66.   Dr hab. inż. Wasąg Zbigniew

67.   Dr inż. Wolińska Joanna

68.   Dr hab. inż. Woliński Jan

69.   Dr hab. inż. Wójtowicz Agnieszka, profesor uczelni

70.   Dr hab. inż. Zając Grzegorz, profesor uczelni

71.   Dr hab. inż. Zarajczyk Janusz

72.   Prof. dr hab. Zawiślak Kazimierz    

 

« wstecz