wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Towarzystwa naukowe

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2017-2021

Prezes:
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Wiceprezes:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun,
Politechnika Koszalińska w Koszalinie
 
Sekretarz:
Prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik:
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Członek Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Link do strony:
 
Historia

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" działa w ramach ustawy o stowarzyszeniach, jako jednostka „non-profit".
Towarzystwo zostało zarejestrowane w maju 1994 roku i powstało w wyniku przekształcenia z działającego od grudnia 1989 roku Stowarzyszenia Rozwoju Przemysłu Maszyn Spożywczych i Urządzeń Handlowych „SPOMASZ".

Towarzystwo „SPOMASZ" przyjęło w statucie jako swoje cele przede wszystkim:
- oddziaływanie na rzecz badań i rozwoju w Polsce produkcji nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego - dla zaspokajania potrzeb krajowych i eksportowych,
- promowanie wyników zakończonych badań i prac rozwojowych dotyczących nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze wytwarzania maszyn i urządzeń,
- dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z jednostkami w kraju i za granicą oraz obrona praw członków Towarzystwa.

Towarzystwo „SPOMASZ" realizuje swoje cele statutowe poprzez m.in.:
- udostępnianie informacji w Biurze Towarzystwa oraz w publikowanych materiałach, w tym internetowych, o polskich producentach i produkowanych przez nich maszynach i urządzeniach dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego,
- wydawanie i redagowanie i czasopisma „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”,
- organizowanie konferencji naukowo-technicznych na temat nowych trendów w mechanizacji przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
- uczestnictwo w wystawach i targach celem propagowania działalności Towarzystwa oraz jego członków, a także organizowanie wspólnych wyjazdów na specjalistyczne konferencje, wystawy i targi zagraniczne,
- pośredniczenie pomiędzy członkami towarzystwa a zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi w kontaktach mających na celu rozwój produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń.

« wstecz