[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

19.05.2016

"Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska"

 

Szanowni Państwo 

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji naukowo-technicznej pt. „Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska”, połączonej z ,,Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo", która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin S.A..

 

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej, Politechnikę Lubelską, lubelski oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Lubelską Izbę Rolniczą, lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz Global Geodesy Professional Solution.

 

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych prac naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i ochrony środowiska realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: kształtowania przestrzeni wiejskiej, rozwoju systemów katastralnych, gospodarki nieruchomościami, innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji, ochrony zasobów wodnych na terenach wiejskich, innowacyjnych technologii w gospodarce wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Liczymy, że wzajemna wymiana doświadczeń podczas konferencji umożliwi określenie skutecznych działań w zakresie rozwoju geodezji i inżynierii środowiska w Polsce.

 

W załączeniu przesyłam aktualny komunikat nr 1A wraz z kartą zgłoszenia.

 

Z wyrazami szacunku

dr inż. Andrzej Mazur

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

 


  DO POBRANIA:

 

 


« wstecz