wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Strona główna

19.01.2018

 
Informujemy, że w 2017 r. nastąpiła zmiana tytułów czasopism:
 
  • z Annales UMCS sec. E Agricultura na Agronomy Science
  • z Annales UMCS sec. EE Zootechnica na Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy
  • z Annales UMCS sec. EEE Horticultura na Annales Horticulturae
 
PRZEZ DWA LATA W TYCH CZASOPISMACH OPRÓCZ NOWEGO TYTUŁU
BĘDZIE PODAWANY TAKŻE STARY TYTUŁ

PUNKTACJA MINISTERIALNA ZOSTAJE ZACHOWANA